top of page

De beroepsvereniging
voor ABA-professionals
in Nederland

Dutch Association Behavior Analysis (DABA)

De DABA is de beroepsvereniging met kwaliteitsregistratie voor ABA-professionals in Nederland. Wij zorgen voor onderlinge verbinding, kennisdeling en dragen bij aan een ethische en vakkundige beroepsuitoefening. Het bevorderen en stimuleren van kwaliteit van opleiding en (na) scholing van ABA professionals. Het stimuleren van theorievorming, wetenschappelijk onderzoek en publicaties betreffende ABA. Het behartigen van de belangen van de gemeenschappelijke Leden van de Vereniging als beroepsgroep en naar buiten toe bevorderen we ABA binnen een brede maatschappelijke context.

Hoe is de DABA ontstaan?
Een beroepsvereniging opzetten is al langere tijd onderwerp van gesprek. Er is een duidelijk gemis aan kwaliteitswaarborging en beroepsregistratie in Nederland. Daarnaast kwam ABA in het afgelopen jaar in opspraak. Wat ons betreft, tijd om de handen ineen te slaan. Met een aantal initiatiefnemers hebben we een aanzet gemaakt om de eerste stappen te zetten tot een Beroepsvereniging.


Het is nu belangrijk dat gedragsanalyse in Nederland een stem heeft en dat er een focus is op het verspreiden van accurate informatie over de wetenschap, het vaststellen van standaarden voor het opleiden van gedragsanalisten, het ontwikkelen van bijbehorende postdoctorale universitaire opleidingen en het opzetten van een register voor individuen die aan deze standaarden hebben voldaan en zelfstandig als gedragsanalist mogen werken. DABA zal deze rollen en verantwoordelijkheden op zich nemen als de nationale vereniging van gedragsanalisten en er wordt gehoopt dat veel van deze doelen bereikt zullen zijn tegen het einde van 2025.

De stappen die tot nu toe gezet zijn

Het eerste doel is om een Event op te zetten om geïnteresseerden de mogelijkheid te geven om te participeren binnen de Beroepsvereniging. Om dit Event te realiseren was het belangrijk om de DABA als vereniging notarieel vast te leggen en een tijdelijk bestuur vorm te geven. Tijdens en na het event is het mogelijk om lid te worden en worden commissies georganiseerd om de DABA verder te ontwikkelen. In het eerste jaar zal ook het Bestuur gekozen worden door de leden.

 

Tijdelijk bestuur
Voorzitter: Annemieke Zeijlemaker
Secretaris: Maayke van Galen
Penningmeester: Femke Rijkens

Event

Heb jij een hart voor ABA dan willen we jou graag uitnodigen voor het DABA-event van 20 juni!

Het is jou vast duidelijk dat het versterken van ABA in Nederland belangrijk is. Het kan je bijna niet ontgaan zijn dat ABA in het afgelopen jaar in opspraak kwam. Dit raakt ons enorm en benadrukt nogmaals hoe belangrijk het is om onze krachten te bundelen. Helaas is het niet meer mogelijk om je in te schrijven voor het event.

Lid worden

Het is mogelijk om je te voor registreren bij de DABA. Een voorregistratie is bedoeld voor toekomstig leden denkend aan ABA-professionals en studenten die affiniteit hebben met ABA. De voorregistratie is gratis en geldig voor 2024.

Leden worden via de e-mail op de hoogte gehouden van recente ontwikkelingen m.b.t. de beroepsvereniging. Je wordt minimaal 1x per jaar uitgenodigd voor de ledenvergadering waarbij je kunt meepraten en meebeslissen over het gevoerde en toekomstige beleid. Daarnaast zal het bestuur gekozen worden door de leden. Verder heb je de mogelijkheid om als lid deel te nemen aan de commissies, om de beroepsvereniging en het toekomstige kwaliteitsregister verder vorm te geven.

Steun ons

De DABA is een vereniging zonder winstoogmerk. De inkomsten van de vereniging komt binnen via donaties en inzamelingsacties. In de toekomst zal mogelijk contributie gevraagd worden van leden. Het bestuur en de initiatiefnemers van de DABA zetten zich op vrijwillige basis in voor de vereniging. Wil je ons financieel steunen, stuur dan een bericht naar contact@dutchaba.nl

bottom of page