ABA en autisme

Wanneer het gaat om kinderen met autisme, dan wordt binnen ABA en hulpverleningsvormen gebaseerd op ABA één op één behandeling gegeven. De behandeling is intensief (bij voorkeur 20–40 uur per week), start bij voorkeur op jonge leeftijd (2–4 jaar) en wordt aangepast aan ieder individueel kind.

De nadruk ligt op het tot stand brengen van gedrag dat sociaal gezien belangrijk is, en dat functioneel is in het dagelijks leven van het kind, zoals sociaal en verbaal gedrag, imitatie en spel. Ook zindelijkheid en zelfredzaamheid zijn belangrijke doelen waar binnen een behandeling vaak naar toe wordt gewerkt.

Vaardigheden en taken worden opgedeeld in meerdere, kleine stappen, en worden stap voor stap aangeleerd. Door aan te sluiten bij wat een kind al kan, en (waar nodig) heel gericht fysieke of verbale hulp te geven, kan het aantal fouten worden beperkt of kan een kind zelfs leren zonder fouten te hoeven maken. Zo wordt op een heel positieve manier, met veel beloning, goed gedrag verder gestimuleerd. Per kind wordt nagegaan wat voor hem of haar beloningen zijn: spelen met een trein of op een klimrek, video kijken, of iets anders. Beloningen kunnen heel klein zijn, en bestaan uit bijvoorbeeld verbale goedkeuring “goed zo”, een stickertje, of een fiche, waarbij vijf fiches een paar minuten spelen opleveren.

Als een kind bepaald gedrag, bijvoorbeeld communicatief gedrag, heeft leren vertonen binnen de behandeling, is het daarna belangrijk dit ook tot stand te brengen in het dagelijks leven van het kind. Deze generalisatie is bij kinderen met autisme niet vanzelfsprekend, en vraagt begeleiding.

Internationaal onderzoek heeft uitgewezen dat ABA effectief blijkt bij de behandeling van autisme. In 2009 verscheen in Nederland het rapport van de Gezondheidsraad waarin staat dat ABA interventies (ook wel: Early Intensive Behavioral Interventions, EIBI), het meest effectief blijken bij het verbeteren van cognitieve, communicatieve en sociale vaardigheden, en het verminderen van probleemgedrag van kinderen met een ASS.

Copyright 2012 DABA. Alle rechten voorbehouden. Webdesign en webdevelopment door Omines.